ERZURUM TÜRKÜLERİ
SEVMİREM

Seni daha heeç, vallah heç sevmirem
Diyecahsan ki niye, bennam; işte ele
Seni görende ilani torbada görirem
Önce korhiram, sonra tırsiram, en son ölirem
Sen gendin ne zannedirsen?
Heç aynaya bahmir misan?
Daha beni yahmir misan?
Gab bezi ;suratli, teşi bacahli, herif sesli, lebbik ;ayahli
Seni daha heeç, vallah heç sevmirem.
O hozan; tilkisi baban var ya, beni heç begenmemiş
Sağda solda dolanir, deli oğlan diyirmiş, ey helt yiyirmiş,
Hele o dillo gardaşların, laflari çoğ aci,
Seni bene edirlermiş baci.
Eee senden bene ne yar olur, ne baci
İş de bu daha da aci.
Seni daha heeç vallah heç, mi heç sevmirem.
O anan varya o cazi anan,
Bir gün girecahdır senin ganan.
Eee ezen gaşdi, bacın gaşdi
Kimdi sebebi, hep o cadaloz anandi tebi!
Zaten ele bir sufati var ki sanki rapata
Oni evinde değil toprahlarda yata
Umaram Mevladan gargışım oni duta
Seni daha heeç, vallah heç mi heç sevmirem.

SENİ ELE SEVİREM Kİ!

Seni ele sevirem ki... Diycahsan ki niye?
Ne bilim, işde ele!
Seni görende bir hoş olir, ölir ölir dirilirem...
Ahşam olir davar, nahır, mal gelir.
Komlar;, ahırlar dolir.
Sayiram, sayiram biri esgik.
Bi daha sayiram, bi de bahiram ki tamam.
Ama üzilirem; çünki sen gelmirsen.
Diyacahsan ki niye? Bennam işde ele!
Yassi olir; sekide eyhmek yiyeceğam
Civil lavaşi dürüm edir, tam kıtliram,
Sen ahlıma gelirsen, yiyemirem.
Sen ahlıma gelirsen, boğazımda düğümlenir.
Gene diyirsen ki niye? İşde ele...
Anam örtüleri sarir... Gendi gendimi yiyirem
O da gidir, külli biçare galiram.
Gözlerim süzülir, uyiyacağam, uyiyamiram
Gafam garişir, yüregim sıhışir, yatamiram
Gene diyirsen ki niye? İşde ele
Guşluğa; doğri daliram, hayal, hülya görirem
Sanki yanımdasan...
Sevinir, sevinir bir hoş oliram
Bir de ayıliram ki, yasdığa sarılmışam...
Diyecahsan ki niye? Amaan işde ele!
Sabah olir, horozlar ötir, gün doğir...
Gahiram tavuhlara, culuhlara yem verirem...
Culuhlari dutir dutir öpirem
Onnari bile sene benzedirem...
Sahhın deme niye? Amaan işde ele!
Gün gibi gelir, ay gibi gidirsen
Beni yiye yiye bitirirsen
Hep ömrümden götirirsen
Seni sevdigimi de çoh ey bilirsen.
Diyirsen ki niye, bilirsen işde ele!
Babam beni gapiya goymir diyirsen
Ey helt yiyirsen!...
Gomşular, emin, bibin;, ezen; gile gidirsen
Madem ele çıh cama, tırhıca; gel!
Yüzün görim, bu da bene yeter
Sahhın deme niye, işde ele!

DÜN GECE YAR HANESİNDE

Dün gece yar hanesinde
yastığım bir taş idi
Altım çamur üstüm yağmur
yine göynüm hoş idi

aman aman aman aman
ben yandım seni bilmem

bir dağ ne kadar yüce olsa
bir kenarı yol olur
buna bayram günü derler
dostla düşman bir olur

aman aman aman aman
ben yandım seni bilmem

AŞŞAHTAN GELİREM

Aşşahtan gelirem yüküm eriktir
Eriğin dallari delik deşiktir
Bir emmim gızı var taze feriktir

Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Üç günden ne çıkar beş gün ara ver
Gel al bu sevdayı götür yara ver

Aşşahtan gelirem yüküm üzümdür
Üzümün dalları düzüm düzümdür
Bir emmim gızı var iki gözümdür

Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Üç günden ne çıkar beş gün ara ver
Gel al bu sevdayı götür yara ver.

ELEDİM

Eledim eledim höllük eledim
Aynalı beşikte canan bebek beledim
Büyüttüm besledim asker eyledim
Gitti de gelmedi canan buna ne çare

Bir güzel bir simadır aklımı alan
Aşkın ateşini canan serime salan
Beni kınamasın ehli din olan
Gitti de gelmesi canan buna ne çare

ALTINI BOZDURAYIM

Bu tepe pullu tepe nenni de yarim nenni
Su gelir sere serpe eski de yarim hani
Dediler yar uyumuş nenni de yarim nenni
Uyardım öpe öpe eski de yarim hani

Altını bozdurayım
Gerdana dizdireyim
İpek mendil değilsen
Koynumda gezdireyim

Altındır alay değil
Gümüştür kalay değil
Kınamayın a dostlar
Sevdadır kolay değil

ERZURUM ÇARŞI PAZAR

Erzurum çarşı Pazar leylim aman leylim aman aman sarı gelin
İçinde bir kız gezer hop ninen ölsün sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim
Elinde divit kalem leylim aman leylim aman aman sarı gelin
Katlime ferman yazar hop ninen ölsün sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim

Erzurum'da bir kuş var
Kanadında gümüş var
Yarim gitti gelmedi
Elbet bunda bir iş var.

Palandöken yüce dağ
Altı mor sümbüllü bağ
Seni vermem yadlara
Nice ki bu canım sağ

HANİ YAYLAM

Hani yaylam hani senin ezelin ey ezelin
Güz gelende döker senin ey gazelin ey gazelin ey gazelin
Yaylam senin heç gelmez mi gözelin ey gözelin
Hani yaylam hani senin ey ezelin hey ezelin ey ezelin

Yaz olanda yayla yayla otlanır ey otlanır
Arap atlar topuğundan ey etlenir ey etlenir ey etlenir ey ey
O yaylada goyin guzi beslenir ey beslenir
Hani yaylam hani senin ey ezelin hey ezelin ey ezelin

Yaz gelende yayla seni gezmeli ey gezmeli
Kalem alıp gaşın gözün ey yazmalı ey yazmalı ey yazmalı
Ne hoş olur o yaylanın gözeli ey gözeli
Hani yaylam hani senin ey ezelin hey ezelin ey ezelin

KIRMIZI GÜL

Kırmızı gül demet demet
Sevda değil bir alamet
Gitti gelmez ol muhannet

Şol revanda gülüm kaldı
Balam kaldı yavrum kaldı

Kırmızı gül her dem olmaz
Yarelere merhem olmaz
Şol tabipten derman gelmez

Şol revanda gülüm kaldı
Balam kaldı yavrum kaldı

KİPRİKLERİN OK OK EYLE

Kirpiklerin ok ok eyle
Vur sineme öldür beni öldür beni öldür beni
Bıktım dünyanın derdinden
Vur sineme öldür beni öldür beni öldür beni

Yoktur ellere mihnetim
Varsan indinde kıymetim
Eğer sarmazsa niyetim
Vur sineme öldür beni

OY YAYLALAR

Oy yaylalar yaylalar
Çimen bağladınız mi
Ben askere gidende
Gızlar ağladınız mi

Yayla yaylaya bakar
Yayla suyi yan akar
Güzel gızlar dururken
Çirkinlere kim bakar

Yaylanın yolundayım
Gürgenin dalındayım
Anam beni sorarsa
Gızların yanındayım

HUMA KUŞU

Yavru yavru Huma kuşu yükseklerde seslenir
Ağam, yar goynunda bir çift suna beslenir
Yavru yavru sen ağlama kirpiklerin ıslanır
Ağam ben ağlım ki belki gönül uslanır.

Yavru yavru sen bağ olki ben bahçemde gül olim
Ağamlayık mıdır yanim yanim kül olim
Yavru yavru sen efendim, ben kapında gul olim
Goy desinler bu da bununun guludur guludur.

DİYORLAR BİZDE...

Çitin; adi çeper;, oğlak da gıdik
Tay'a kurik derler, köpeğe gudik
Fasulye, löbye, bulgura hedik
Mantıya da hıngel diyorlar bizde...

Telis, çuval demek pingel de folluk
Bütüne tomari, tuluma tuluk
Civcivlere cücük, hindiye culluk
Patatese kartol diyorlar bizde...

Un çobası herle, ahır bizde kom
Bacaya buhari, leviye'ye lom
Dantel tentene, tuman ise don
Bedduaya gargış diyorlar bizde...

Sofra bezi dastar, samanlık merek
Demin'e bayah, sergene terek
Çaydanlığa çaynik, kovaya külek
Havluya da peşkir diyorlar bizde

Dilsizin adi lal, görmiyene kor
Yoğurt suyu şüjük, öksürük de çor
Banyo yapmak çimmek, peynire lor
Mızıkçıya cığız diyorlar bizde...

Sos: anık ve urva, kirişe hetil
Geçen yıla bıldır, yatağa mitil
Kahverengi gavut, bakraca sitil
Yolluğa da cecim diyorlar bizde...

Elbise entari, yumağa kelep
Koyunlara davar, sürüye celep
Çamaşıra esbab, çapraza vereb
Rüzgara ülüzgar diyorlar bizde...

Mandalara camış, kediye pisik
Sofralara peşkin, danaya mozik
Kuzu ve dananın yatağı kozlik
Divanlara seki diyorlar bizde...

Dağ eriği sarol, çeşmeler göze
Annemiz aba'dır, tezyemiz eze
Halalara bibibi, tazeye teze
Bayata da kerti diyorlar bizde...
                  Hanifi SÖZTUTAN